• ( รับวัดและให้เช่า ) Decade Resistance Boxes
  0.00 บาท
 • ( รับวัดและให้เช่า ) Decade Resistance Boxes
  0.00 บาท
 • Digital Coating Thickness Gauge
  0.00 บาท
 • Matrix Switch Module 4 x 8
  0.00 บาท
 • True-RMS Digital Multimeter (ปิดการขาย)
  0.00 บาท
 • (ปิดการขาย) True-RMS Digital Multimeter
  0.00 บาท
 • ขายดี
  Data Loggers Recorders
  35,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  Vibration Meter (ปิดการขาย)
  0.00 บาท
 • Volt/mA Loop Calibrator
  26,500.00 บาท
 • Multi Function Calibrator
  13,500.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  (ปิดการขาย) midi Data Logger
  0.00 บาท
 • (ให้เช่า) เครื่องวัดความเข้มข้นและปริมาณของแสงยูวี
  0.00 บาท
 • (ปิดการขาย) Data Logger Memory HiLogger
  0.00 บาท
 • Surface Contamination Meter
  15,500.00 บาท
 • Digital Coating Thickness Gauge (รับวัดเเละให้เช่า)
  0.00 บาท
 • (ปิดการขาย) Digital Coating Thickness Gauge
  0.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  (ปิดการขาย) True-RMS Digital Multimeter
  0.00 บาท
 • (ปิดการขาย) Lightwave Multimeter
  0.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  (ปิดการขาย) Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe
  0.00 บาท
 • Multi Application Test System
  250,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  (ปิดการขาย) Optical, 50GHz Electrical Module
  0.00 บาท
 • (ปิดการขาย) Frame Controller
  0.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  (ปิดการขาย) Optical Spectrum Analyzer
  0.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  (ปิดการขาย) Benchtop Optical Power Meters
  0.00 บาท

Visitors: 660,086