• (ให้เช่า) เครื่องวัดความเข้มข้นและปริมาณของแสงยูวี
  0.00 บาท
 • Data Logger Memory HiLogger
  10,000.00 บาท
 • Surface Contamination Meter
  15,500.00 บาท
 • Digital Coating Thickness Gauge (รับวัดเเละให้เช่า)
  0.00 บาท
 • Digital Coating Thickness Gauge
  14,500.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  True-RMS Digital Multimeter
  16,500.00 บาท
 • (ปิดการขาย) Lightwave Multimeter
  0.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  (ปิดการขาย) Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe
  0.00 บาท
 • Multi Application Test System
  250,000.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  (ปิดการขาย) Optical, 50GHz Electrical Module
  0.00 บาท
 • (ปิดการขาย) Frame Controller
  0.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  (ปิดการขาย) Optical Spectrum Analyzer
  0.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  (ปิดการขาย) Benchtop Optical Power Meters
  0.00 บาท
 • ใหม่ล่าสุด
  (ปิดการขาย) Power Meter
  0.00 บาท
 • (ปิดการขาย)Laser Diode Controller
  0.00 บาท
 • Stereo Microscope (ปิดการขาย)
  0.00 บาท
 • Stereo Microscope (ปิดการขาย)
  0.00 บาท
 • Wavelength Meter
  75,500.00 บาท
 • Source Meter (ปิดการขาย)
  0.00 บาท
 • Variable Chromatic Dispersion Emulator
  8,500.00 บาท
 • Regulator DC Power Supply
  6,500.00 บาท
 • System DC Power Supply
  3,500.00 บาท
 • (ปิดการขาย) DC Voltage Current Source/Monitor
  0.00 บาท
 • (ปิดการขาย) DC Voltage/Current Source/Monitor
  0.00 บาท

Visitors: 589,249