ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

 ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 10 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 20 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 50 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 100 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 200 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 500 กก

ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ 1000 กก

 

 

สนใจสินค้าและบริการต่างๆบริษํท กรุณาติดต่อ
บริษัท แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จำกัด
Tel: 089-8233773 # 083-7790808 # 086-3124690 # 02-0153960 
Fax : 02-0153961
LINE OA : @adm-adm
E mail : a@adm-adm.com
E mail : adm@adm-adm.com
E mail : md@adm-adm.com

เพิ่มเพื่อน

ขอใบเสนอราคา

Visitors: 195,824