รับสมัครพนักงานขายเครื่องมือ เเละสอบเทียบเครื่องมือวัด

  • 1.รับพนักงานสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ
  • มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบโดยตรง (ไม่จำกัดสาขา)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
  • สามารถปฏิบัติงานประจำในจังหวัดปทุมธานีได้
  • มีประสบการณ์ ในด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • สวัสดิการ เงินเดือน ประกันสังคม  ค่าคอมมิชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โอที
  • เงินเดือน ตามประสบการณ์เเละข้อตกลง ขั้นต่ำ 10,000 - 15,000 ขึ้นไป 
  •  
  • 2.รับพนักงาน จำหน่ายเครื่องมือวัด ( Sales ) 
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มีใจรักงานบริการ
  • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
  • สามารถปฏิบัติงานประจำในจังหวัดปทุมธานีได้
  • มีประสบการณ์ ในด้านการขายเครื่องมือวัด 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สวัสดิการ เงินเดือน ประกันสังคม  ค่าคอมมิชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โอที
  • เงินเดือน ตามประสบการณ์เเละข้อตกลง ขั้นต่ำ 10,000 - 15,000 ขึ้นไป( ยังไม่รวมค่าคอมมิชั่น )
 •  
 • 3.เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน ด่วน
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ 
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำในจังหวัดปทุมธานีได้
 • มีประสบการณ์  1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สวัสดิการ เงินเดือน ประกันสังคม   เบี้ยขยัน โอที
 • เงินเดือน ตามประสบการณ์เเละข้อตกลง ขั้นต่ำ 10,000 - 15,000 ขึ้นไป 
 
 

สนใจสินค้าและบริการต่างๆบริษัท กรุณาติดต่อ

บริษัท แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จำกัด 
Tel: 089-8233773 # 083-7790808 # 086-3124690 # 02-0153960 
Fax : 02-0153961
LINE OA : @adm-adm
E mail : a@adm-adm.com
E mail : adm@adm-adm.com
E mail : md@adm-adm.com

02
 
Visitors: 502,613