บริการซ่อมกล้องสำรวจบริการซ่อมกล้องสำรวจ กล้องวัดระดับอัตโนมัติ

กล้องวัดมุมดิจิตอล กล้องวัดระยะทาง  ทุกชนิด

สอบเทียบกล้องสำรวจ ทุกชนิด

Repairs & Calibration Survey Instrumentsสนใจสินค้าและบริการต่างๆบริษัท กรุณาติดต่อ

บริษัท แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จำกัด 
Tel: 089-8233773 # 083-7790808 # 086-3124690 # 02-0153960 
Fax : 02-0153961
LINE OA : @adm-adm
E mail : a@adm-adm.com
E mail : adm@adm-adm.com
E mail : md@adm-adm.com
02

Visitors: 201,892