Resistance and Resistivity

Resistivity Measuring Systems

Resistance and Resistivity

Mitsubishi Chemical Analytech

Catalogue

 

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ

Mitsubishi Chemical Analytech Co.,Ltd. เป็นบริษัทจัดจำหน่ายและให้บริการสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ และเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าสำหรับงานวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบสินค้าและงานด้านการควบคุมคุณภาพเป็นต้น

สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อมเราแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการไตเตรท สำหรับวิเคราะห์ AOX, EOX, POX, Cl และ S ในตัวอย่างน้ำ สำหรับงานด้านการตรวจสอบสิ้นค้าและควบคุมคุณภาพเรามีผลิตภัณฑ์สำหรับการวิเคราะห์ Cl และ S สำหรับตัวอย่างปิโตรเลียม

เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Ion Chromatography ซึ่งสามารถทำหารวิเคราะห์หา Cl, F, Br, I และ S ได้

www.mccat.co.jp

สนใจสินค้าและบริการต่างๆบริษัท กรุณาติดต่อ
บริษัท แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จำกัด
Tel: 089-8233773 # 083-7790808 # 086-3124690 # 02-0153960 
Fax : 02-0153961
LINE OA : @adm-adm
E mail : a@adm-adm.com
E mail : adm@adm-adm.com
E mail : admin@adm-adm.com
E mail : md@adm-adm.com

0 บาท
จำนวน:
เพิ่มเพื่อน

ขอใบเสนอราคา

Visitors: 200,955