บริการสอบเทียบ
จำหน่าย ซ่อม แก้ไข ปรับเทียบ เครื่องชั่ง เครื่องมือวัดมาตรฐานอุตสาหกรรม บริการฝึกอบรมมาตรฐาน ISO9000 เเละ ISO/IEC 17025

 บริการให้คำปรึกษา และวางแผนระบบด้านงานสอบเทียบทั้งองค์กร

 บริการให้คำปรึกษา และวางแผนระบบด้านงานสอบเทียบทั้งองค์กร

 มีบริการสอบเทียบทั้งเเบบภายในห้องปฏิบัติการ และนอกสถานที่

 การรับ - ส่งเครื่องมือและอุปกรณ์กำหนดได้หลายรูปเเบบ 

 

 

 

 

 

 

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

 

Visitors: 631,862